JUBILEUMSSKRIFT

VI FEIRER 25 ÅR MED LIVSKJELDA

Våren 1986 meldte vi oss på et kurs i rørospols arrangert av BUL i Oslo. Instruktøren var Jytte Karlsson, som vi fant så inspirerende at vi i pausen spurte om hun kunne holde kurs i folkedans i Asker til høsten. Hun sa seg villig til det, og betinget seg bare at musikeren Aage Grundstad med trekkspill måtte bli med, foruten ektemannen Åge (som vekselvis spilte bass og deltok i instruksjonen). Dermed hadde vi en kompetent ledertrio.

Meningen med kurset var å styrke folkedansmiljøet i Asker med nye deltagere og i minst mulig grad trekke aktive fra andre danselag. Sammen med Jytte utarbeidet vi et invitasjonsbrev fra Danseringen Livskjelda, som i vel 40 eksemplarer ble sendt ut til venner og kjente i Asker. Halvparten svarte positivt, og vi ble da ca. 20 motiverte par til kurset.

Vår målsetting var at vi hver øvingskveld skulle lære 3 nye danser. Dette vedvarte helt fram til våren, og omfanget av danser var da blitt rimelig stort.

Til den årlige gammeldansfestivalen i Asker hadde Jytte satt seg som et mål at laget hvert år skulle vise 3 forholdsvis ukjente danser. Dette førte til at mange nordiske danser kom til bygda.

Laget ble etter hvert noe langt mer enn forventet fra starten av, både gjennom aktiviteter og trivelig fellesskap for medlemmene, og i tillegg en inspirasjon og underholdning for langt flere. I dag er vi 17 aktive par som møter på festsalen i Kulturhus i Asker for øving hver mandag.

Liv og Kjell Slyngstad

Dansering Livskjelda 30. oktober 1989
Asker Museum 10. juni 1993

NOEN AV VÅRE INSTRUKTØRER

Dra kursor over bildene for å lese tekst! 😎

Jytte og Åge Karlsson
Jytte var den første instruktøren i Livskjelda (1986-1996).
Tove og Kenneth Fosserud
Tove og Kenneth overtok som instruktører høsten 1998. De sluttet sommeren 2005.
Unni Hauge
Unni og Per Hauge var instruktører fra høsten 2005 til våren 2010. De er kjent fra danseringen Bæringen.
Ellen Cathrine Myhre
Ellen Cathrine og Erik Myhre var instruktører fra våren 2010 - våren 2014.

VÅRE SPELLEMENN

Dra kursor over bildene for å lese tekst!💋

Aage Grundstad
Aage var Livskjeldas trofaste spillemann gjennom nesten 20 år. Den første tiden spilte han sammen med Åge Karlsson, men fra 1997 spilte han alene.
Lars Petter Eliassen
Lars Petter Eliassen er fast spellemann for Danseringen Livskjelda. Han har en allsidig bakgrunn som musiker og spiller folkemusikk i flere besetninger.
Harald Velsand
Harald er fast spellemann for Bæringen. Harald spiller når Lars Petter ikke har anledning, og sammen med Lars Petter på årsfester og andre spesielle anledning.

VENNSKAPSLAG

Aars og omegn Folkedanserforening, Nordjylland, Danmark
Folkedanslaget Springar’n i Follo
Gol leikarring

DANSEAKTIVITETER

Arrangør Gammeldansfestival Asker 2005
Oppvisning i Asker 17. mai 2006
Bunadsparade Kulturuken i Asker 2010

ØVINGSKVELDER

Laget har øving på mandager fra kl. 19.30 -21.30 i Festsalen i Asker kulturhus. På øvelsene har vi en kort kaffepause som brukes for å snakke med hverandre og gi informasjon til medlemmene. Etter pausen begynner vi med sangdans ledet av Gerd Salamonsen.

DET SOSIALE

“Åttetur fra Asker” på plenen hos Liv og Kjell etter danseoppvisning på Bakerløkka i Asker på 17. mai.

KULTURARENA ASKER & BÆRUM

20. mai 2010. Vellykket folkedans og leik i “Det Rosa Teltet” i Nansenparken under Eurovision Song Contest (MGP).

LEDEREN HAR ORDET

I formålsparagrafen til Danseringen Livskjelsda står det at vi skal fremme interessen for folkedans, drive opplæring og spre informasjon om dette, arbeide for sosialt samvær mellom medlemmene, holde kontakt med andre lag med tilsvarende formål og engasjere oss i sosialt arbeid gjennom dans til glede for andre.

Livskjelda har et godt samarbeid med de andre danselagene i Asker og Bærum gjennom bl.a. den årlige Gammeldansfestivalen og Bunadsparaden i Asker sentrum. De siste 5 årene har vi også holdt danseoppvisning på Bakerløkka foran Asker Kulturhus på 17. mai.

Jeg er stolt over å være leder for Livskjelda i jubileumsåret og vil takke arrangementskomiteen og alle medlemmene, instruktører og musikere for den store innsatsen som er gjort i forbindelse med denne flotte 25-års jubileumsfeiringen.

Kjell Hustad
Leder våren 2007- våren 2012

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE